Zachęcamy do kontaktu z MultiBOK!


Kalendarium 2015
Kalendarium 2014

Kalendarium 2013

Kalendarium 2012

Kalendarium 2011

 

KONFERENCJE ZORGANIZOWANE W 2015 ROKU:

 I Ogólnopolska Konferencja Klimatologiczna Aktualne problemy badawcze w meteorologii i klimatologii, 24.04.2015r.

 Konferencja Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOiPP), 21-22.05.2015 r.

 Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości 2015 – „Kariera na językach”, 19.05.2015 r.

 Konferencja „Zbigniew Radwański. Mistrz nauczania, tworzenia i wykładni prawa”, stanowiącej kontynuację V Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Poznaniu, połączonej z prezentacją publikacji zjazdowej pt. „Współczesne problemy prawa zobowiązań”, odsłonięciem tablicy pamiątkowej oraz nadaniem sali beta Collegium Iuridicum Novum imienia Profesora Zbigniewa Radwańskiego, 12.06.2015 r.

 Konferencja „Integracyjne i dezintegracyjne procesy w przestrzeni europejskiej i euroazjatyckiej: kontekst geograficzny” w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, 21-23.06.2015 r.

 Konferencja „Polish Evolutionary Conference 2015 (PEC2015)”, 24-26.09.2015 r.

 Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości 2014 – Targi pracy, 27.10.2015 r.

 Konferencja „Nowe problemy i metody badań procesu kształcenia geograficznego” (Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej WNGiG UAM, 26-27.11.2015 r.

 Konferencja „7th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics” (LTC 2015), 27-29.11.2015 r.