Zachęcamy do kontaktu z MultiBOK!


Kalendarium 2015
Kalendarium 2014

Kalendarium 2013

Kalendarium 2012

Kalendarium 2011

 

KONFERENCJE ZORGANIZOWANE W 2012 ROKU:

 Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów, 12.04.2012 r.

 Akustyka w Audiologii i Foniatrii, 25-26.05.2012 r. 

 XV Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, 1-3.06.2012 r.

 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Regiony i ich wzrost społeczno-gospodarczy” 2-4.09.2012

 59. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Więcej Geografii”, 5-8.09.2012 r.

 XXXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, 25-26.10.2012 r.

 I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oxygenalia 2012 – Tlen pierwiastkiem życia” 26.10.2012 r.

 Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości 2012, 29.10.2012 r.