Zachęcamy do kontaktu z MultiBOK!


Kalendarium 2015
Kalendarium 2014

Kalendarium 2013

Kalendarium 2012

Kalendarium 2011

 

KONFERENCJE ZORGANIZOWANE W 2013 ROKU:

 „Kobieta i kobiecość. Gender w dyskursie prawniczym", 06.04.2013 r.

 Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów, 10-11.04. 2013 r.

 Prawo antydyskryminacyjne w Polsce – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, 19.04.2013 r.

 „Kariera na językach” 13.05.2013 r.

 XII Konferencja Akustyka w Audiologii i Foniatrii,  17-18.05. 2013 r.

 Zjazd absolwentów Chemii UAM 18.05.2013 r.

 8 Międzynarodowa konferencja „Meteoroids 2013”, 26-30.08.2013 r.

 „Społeczno-ekonomiczna transformacja miast i regionów w krajach postkomunistycznych", 1-3.09.2013 r.

 „Urban Allotment Gardens in European Cities - Future, Challenges and Lessons Learned”, 15-17 września 2013 r.

 „Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości - Targi Pracy 2013”, 22.10.2013 r.

 6. Konferencja „Language and Technology” (LTC 2013), 7-9 grudnia 2013 r.